Audiodesign: Autoseadmed / Koduseadmed / E-pood / Blog

Prindi

Turvaseadmed

Aastast aastasse kasvab kuritegevus, mis on suunatud inimeste, korterite, autode jne. vastu. Kel vähegi tahtmist ja võimalusi leiab alati mooduse kuidas end rohkem või vähem turvalisel moel kaitsta. Autoalarm on igal juhul kasulik investeering. Elu näitab, et aru saadakse sellest sageli alles siis kui esimene ehmatus üle elatud. Järgnevas artiklis tutvustatakse, mis vahe on erinevatel alarmidel, mida tuleb silmas pidada nende ostmisel ja milliseid omadusi nõuda.

Kui soovite Endale korralikku alarmi mis teeniks teid ustavalt aastaid , ilma probleemideta siis teadmiseks et kõik kvaliteetsemad alarmid toodetakse Itaalias. Kindlasti ei soovita kokku hoida alarmi paigalduse töörahalt ja väga ettevaatlikult tuleks suhtuda paigaldaja väidetesse et saate endale valitud alarmi parima hinnaga. Sellisel juhul kipub hind olema soodne just paigalduse arvelt ja ka kõige kvaliteetsem alarm ei suuda korraliku paigalduseta töötada.

Autoalarmide nagu kõigi teistegi kaupade valiku puhul kehtib põhimõte kas soovitakse odavat või head seadet.

Võrreldes näit. põhjamaadega on alarmiturg Eestis lai. Spetsialistil on valida kerge, asjatundmatul vägagi keeruline. Väga palju müüakse ebaseaduslikult selliseid alarme, mida on Eestis keelatud kasutada. Turvaseadmeid ei saa võrrelda piraatplaatidega, millel muusika enam-vähem sama. Sellise valiku tegemine väib ükskord väga valusalt kätte maksta. Esmaseks orienteerumiseks ja võimalike edaspidiste probleemide vältimiseks tuleb vaadata kas konkreetset seadet on lubatud üldse Eestis kasutada. Selleks peab alarmi kaugjuhtimispult töötama sagedusvahemikus 433.05-434.79433.05-434.79 MHz. Samuti peab alarm omama Sideameti tüübibeakskiitu, mis on väga tähtis kasutajale, et alarm alati korralikult töötaks ja ei valmistaks mõnel hetkel kasutajale ebameeldivusi. Kuna Eestis ei ole kindlustusfirmade poolt väja töötatud ühtseid nõudmisi alarmidele, on nende omaduste ja tõhususe seisukohalt kõige lihtsam vaadata kas seade omab Euroopa

sertifikaati CE, mis määrab ära tema töökindluse, turvalisuse, kasut.mugavuse. Samas on see ka ainuke kriteerium, mille järgi hinnata alarmi tõhusust. See on märgitud kas karbile, seadmele, puldile või kasutamisjuhendisse.Väga tihti aetakse segi alarmi ja immobilaiseri mõisted. Immobilaiser on seade, mis takistab autot käivitamist, katkestades mõne(d) sõiduki elektriahelatest. Mingisugust alarmeerimise funktsiooni ta ei oma, on nn. passiivne seade. Alarm on seade, mis ärandamis- voi sissemurdmiskatse peale annab sellest märku valgus- ja helisignaaliga vm. moel. Tema eesmärk on teavitada omanikku. Alarmil võib olla käivitustakistus, mis takistab autot käivitamast, samuti võivad alarm ja immobilaiser eksisteerida koos. Kõigepealt tuleb selgeks teha kas autole on vaja ainult alarmi või ka immobilaiserit. Uuematel autodel on piisavalt turvaline immobilaiser juba tehase poolt sisse ehitatud. Sel juhul oleks tarvis ainult alarmi. Kes soovib aga turvalisust veelgi tõsta võib muidugi lisada teisegi immobilaiseri.
Alarmi puhul peavad valve all olema uksed, kapott, pakiruurni- või tagaluuk, mida valvatakse lülititega ja salong, mille valveks on erinevad andurid (ultraheliandur, mikrolaineandur, klaasipurustusandur). Löögiandurit, mis reageerib autot tabanud löökidele, korralikel alarmidel reeglina komplektis kaasas ei ole, kuna selle kasutamine on mitmes Euroopa riigis keelatud. Põhjus on selles, et see reageerib kõigele, mis autokere värisema paneb. Samas on seda võimalik soovi korral juurde osta.

Klaasipurustusandur reageerib auto klaasi purustamisele ja võib olla nii eraldi kui teiste anduritega koos.

Ultraheliandurid vajavad alarmi valve all olles suletud akendega autosalongi ja peavad olema kindlasti digitaalselt kontrollitavad, et välistada igasuguseid häireid, mis võivad tekkida näit. praokil aknast, elektrilisest salongisoojendusest, ebatihedalt sulgunud uksest.

Mikrolaineandurit võib kasutada nii suletud salongiga kui kabriolett-tüüpi autodes. Salongi valvamiseks väga tõhus kuid ultraheliandurist kallim.

Sireen võib olla alarmi plokist eraldi (modulaarvariant) voi alarmiga ühes korpuses (kompaktvariant). Kummalgi juhul ei ole soovitav, et sireeni küljes või mujal oleks mehhaaniline alarmi väljalülitamise võimalus kuna sel juhul on see üsna lihtsalt ellimineeritav. Hoolduslüliti, millega saab alarmi hädavajaduse korral välja lülitada, peaks olema alati elektrooniline.

Samuti jagunevad sireenid veel autonoomse toitega ja ilma. Autonoomse ( sisseehitatud akuga) sireen töötab edasi ka auto akujuhtme läbilõikamisel. Kuna sireen asub tavaliselt auto kapoti all, siis üks seade mis tunduvalt suurendab turvalisust on elektrooniline kapotilukusti. Viimane ei lase valve all oleval autol kapotti avada ja välistab sellega ligipääasu sireenile.

Kaugjuhtimispuldil peab olema muutuv kood mis tähendab seda, et sama koodiga millega auto valve alla pandi seda enam valve alt maha võtta ei õnnestu.

Üheks suuremaks probleemiks alarmide töökindlusele on olnud see, et need pannakse mootoriruumi, kus on suured temperatuurimuutused, maanteesool, niiskus jm. Paremad kaasaegsed alarmid on nende töökindluse tõstmiseks veekindlad. Loomulikult ei ole see ette nähtud vee all sõitmiseks vaid selleks, et vesi ega niiskus ei pääseks alarmi kahjustama. Sama kehtib ka kaugjuhtimispultide kohta, mis vahel võivad ehk pesumasinassegi sattuda. Praegu Eestis saadaolevatest kõige kaasaegsema tehnoloogia järgi valmistatud alarmidest vastab nendele nõuetele Cobra uusim alarm Bridge, mis on testitud soola, niiskuse, temperatuuri jm. suhtes ning on veel selle poolest unikaalne, et tema lubatud töötemperatuur võrreldes ülejäänutega ulatub kuni + 100C-ni ja veekindlus on vastavalt Euroopa normidele sertifitseeritud.

Tasub meeles pidada, et korralik alarm ei hakka kunagi ilma põhjuseta karjuma, häirides teid ja teie naabreid.

Väga tähtis on alarmi paigaldus. Mingil juhul ei tohiks seda teha lasta asjatundmatul. Hea alarmi eelised võivad sellega kõik kaduda. Samuti on oma osa täita hoiataval kleepsul aknal, mis korraliku alarml puhul juba ise vähendab varguse riski.